MTU

Aktualności

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę mieszkania lub domu jednorodzinnego na wypadek zdarzeń losowych oraz może chronić od szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego.

 

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie AC MTU jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni Ubezpieczonego przed stratą finansową w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami

Więcej

Ubezpieczenie mienia

Mieszkanie, dom jednorodzinny oraz garaż wolnostojący są chronione na wypadek zniszczenia lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych.

Więcej
Copyright © 2020 Ergo Hestia